- રૂપાણી સરકારે કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવા અને મહામૂલી માનવ જિંદગીઓ બચાવવા આગામી સમયમાં આવનાર તમામ તહેવારોની જાહેર ઉજવણી બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

- રૂપાણી સરકારે કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવા અને મહામૂલી માનવ જિંદગીઓ બચાવવા આગામી સમયમાં આવનાર તમામ તહેવારોની જાહેર ઉજવણી બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો

- રૂપાણી સરકારે કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવા અને મહામૂલી માનવ જિંદગીઓ બચાવવા આગામી સમયમાં આવનાર તમામ તહેવારોની જાહેર ઉજવણી બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો

Let's Connect

sm2p0