માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં અમૃત યોજના અને સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના હેઠળ વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું ઈ-ખાતમુહૂર્ત તેમજ ઈ-તક્તીનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં અમૃત યોજના અને સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના હેઠળ વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું ઈ-ખાતમુહૂર્ત તેમજ ઈ-તક્તીનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં અમૃત યોજના અને સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના હેઠળ વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું ઈ-ખાતમુહૂર્ત તેમજ ઈ-તક્તીનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0