પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી, ઓજસ્વી વક્તા, મૃદુભાષી, પદ્મ વિભૂષણ સુષ્મા સ્વરાજજી ની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પર વિનમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી, ઓજસ્વી વક્તા, મૃદુભાષી, પદ્મ વિભૂષણ સુષ્મા સ્વરાજજી ની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પર વિનમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ..

પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી, ઓજસ્વી વક્તા, મૃદુભાષી, પદ્મ વિભૂષણ સુષ્મા સ્વરાજજી ની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પર વિનમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ..

Let's Connect

sm2p0