માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને રાખડી બાંધી રક્ષાબંધન પર્વની સાદગી પૂર્ણ ઉજવણી કરતા પ્રદેશ મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રીમતિ રમીલાબેન બારા અને પ્રદેશ મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. જ્યોતિબેન પંડ્યા સહિતના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને રાખડી બાંધી રક્ષાબંધન પર્વની સાદગી પૂર્ણ ઉજવણી કરતા પ્રદેશ મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રીમતિ રમીલાબેન બારા અને પ્રદેશ મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. જ્યોતિબેન પંડ્યા સહિતના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને રાખડી બાંધી રક્ષાબંધન પર્વની સાદગી પૂર્ણ ઉજવણી કરતા પ્રદેશ મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રીમતિ રમીલાબેન બારા અને પ્રદેશ મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. જ્યોતિબેન પંડ્યા સહિતના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0