સુરત ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં ધારાસભ્યશ્રીઓ અને મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ, માન. મંત્રીશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરત ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં ધારાસભ્યશ્રીઓ અને મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ, માન. મંત્રીશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

સુરત ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં ધારાસભ્યશ્રીઓ અને મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ, માન. મંત્રીશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0