પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ને સુરત ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલા મોરચા તરફથી રક્ષાબંધન નિમિત્તે રક્ષા સૂત્ર મોકલવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ને પણ "મોદી રાખડી" બાંધવામાં આવી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ને સુરત ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલા મોરચા તરફથી રક્ષાબંધન નિમિત્તે રક્ષા સૂત્ર મોકલવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ને પણ "મોદી રાખડી" બાંધવામાં આવી.

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ને સુરત ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલા મોરચા તરફથી રક્ષાબંધન નિમિત્તે રક્ષા સૂત્ર મોકલવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ને પણ "મોદી રાખડી" બાંધવામાં આવી.

Let's Connect

sm2p0