પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર અને પ્રદેશ મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. જ્યોતિબેન પંડ્યા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી મહિલા મોરચાની બેઠક યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર અને પ્રદેશ મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. જ્યોતિબેન પંડ્યા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી મહિલા મોરચાની બેઠક યોજાઈ.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર અને પ્રદેશ મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. જ્યોતિબેન પંડ્યા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી મહિલા મોરચાની બેઠક યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0