ગાંધીનગર થી વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજકોટ ખાતે ધન્વંતરિ રથ અને સંજીવની વાનનું પ્રસ્થાન કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા અને શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર થી વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજકોટ ખાતે ધન્વંતરિ રથ અને સંજીવની વાનનું પ્રસ્થાન કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા અને શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર થી વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજકોટ ખાતે ધન્વંતરિ રથ અને સંજીવની વાનનું પ્રસ્થાન કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા અને શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0