ગુજરાતની વણથંભી વિકાસ ગાથામાં નવી ક્ષિતિજો ઉમેરનાર, નિરંતર જનસેવામાં સમર્પિત, સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતની વણથંભી વિકાસ ગાથામાં નવી ક્ષિતિજો ઉમેરનાર, નિરંતર જનસેવામાં સમર્પિત, સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ..

ગુજરાતની વણથંભી વિકાસ ગાથામાં નવી ક્ષિતિજો ઉમેરનાર, નિરંતર જનસેવામાં સમર્પિત, સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ..

Let's Connect

sm2p0