પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ ની અધ્યક્ષતા માં કપરાડા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં સાંસદ શ્રી કે.સી.પટેલ તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ ની અધ્યક્ષતા માં કપરાડા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં સાંસદ શ્રી કે.સી.પટેલ તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ ની અધ્યક્ષતા માં કપરાડા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં સાંસદ શ્રી કે.સી.પટેલ તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0