ઓગસ્ટ માસમાં વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોની ઉજવણી આયોજકો સ્વયંભૂ રીતે મોકુફ રાખે અને ઉત્સવોની ઉજવણી કોરોના સંક્રમણનું માધ્યમ ન બને તેનું આપણે સૌ ધ્યાન રાખીએ. આવી જ સ્થિતિ રહે તો નવરાત્રિ પણ મોકુફ રાખવી પડે પરંતુ આ બાબતમાં રાજ્ય સરકાર પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને જે-તે સમયે યોગ્ય નિર્ણય લેશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઓગસ્ટ માસમાં વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોની ઉજવણી આયોજકો સ્વયંભૂ રીતે મોકુફ રાખે અને ઉત્સવોની ઉજવણી કોરોના સંક્રમણનું માધ્યમ ન બને તેનું આપણે સૌ ધ્યાન રાખીએ. આવી જ સ્થિતિ રહે તો નવરાત્રિ પણ મોકુફ રાખવી પડે પરંતુ આ બાબતમાં રાજ્ય સરકાર પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને જે-તે સમયે યોગ્ય નિર્ણય લેશે.

ઓગસ્ટ માસમાં વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોની ઉજવણી આયોજકો સ્વયંભૂ રીતે મોકુફ રાખે અને ઉત્સવોની ઉજવણી કોરોના સંક્રમણનું માધ્યમ ન બને તેનું આપણે સૌ ધ્યાન રાખીએ. આવી જ સ્થિતિ રહે તો નવરાત્રિ પણ મોકુફ રાખવી પડે પરંતુ આ બાબતમાં રાજ્ય સરકાર પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને જે-તે સમયે યોગ્ય નિર્ણય લેશે.

Let's Connect

sm2p0