માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વડોદરા જિલ્લા તંત્ર દ્વારા કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણના ઉપાયો-પગલાંઓ અને સારવાર સુવિધાઓની સમીક્ષા અર્થે બેઠક યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વડોદરા જિલ્લા તંત્ર દ્વારા કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણના ઉપાયો-પગલાંઓ અને સારવાર સુવિધાઓની સમીક્ષા અર્થે બેઠક યોજાઈ.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વડોદરા જિલ્લા તંત્ર દ્વારા કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણના ઉપાયો-પગલાંઓ અને સારવાર સુવિધાઓની સમીક્ષા અર્થે બેઠક યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0