માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે સંસદસભ્યશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓની કોરોના ની સ્થિતિ સંદર્ભે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે સંસદસભ્યશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓની કોરોના ની સ્થિતિ સંદર્ભે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે સંસદસભ્યશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓની કોરોના ની સ્થિતિ સંદર્ભે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0