રાજ્યનાં મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યનાં મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

રાજ્યનાં મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

Let's Connect

sm2p0