પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ એ ખેડૂત આગેવાન શ્રી જયેશભાઇ પટેલ ને વિધિવત રીતે ખેસ પહેરાવી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વાગત કર્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વર પરમાર તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ સહીતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ એ ખેડૂત આગેવાન શ્રી જયેશભાઇ પટેલ ને વિધિવત રીતે ખેસ પહેરાવી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વાગત કર્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વર પરમાર તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ સહીતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ એ ખેડૂત આગેવાન શ્રી જયેશભાઇ પટેલ ને વિધિવત રીતે ખેસ પહેરાવી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વાગત કર્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વર પરમાર તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ સહીતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0