પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના વરદહસ્તે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ભાજપા રાજકોટ મહાનગર અને સૌરાષ્ટ્ર વિભાગના કાર્યાલયનું ખાત-મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના વરદહસ્તે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ભાજપા રાજકોટ મહાનગર અને સૌરાષ્ટ્ર વિભાગના કાર્યાલયનું ખાત-મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના વરદહસ્તે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ભાજપા રાજકોટ મહાનગર અને સૌરાષ્ટ્ર વિભાગના કાર્યાલયનું ખાત-મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0