યુવાનોના પ્રેરણા સ્ત્રોત, મહાન વૈજ્ઞાનિક, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ભારત રત્ન ડો. એ. પી. જે. અબ્દુલ કલામ ની પુણ્યતિથિ નિમિતે શત શત નમન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

યુવાનોના પ્રેરણા સ્ત્રોત, મહાન વૈજ્ઞાનિક, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ભારત રત્ન ડો. એ. પી. જે. અબ્દુલ કલામ ની પુણ્યતિથિ નિમિતે શત શત નમન..

યુવાનોના પ્રેરણા સ્ત્રોત, મહાન વૈજ્ઞાનિક, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ભારત રત્ન ડો. એ. પી. જે. અબ્દુલ કલામ ની પુણ્યતિથિ નિમિતે શત શત નમન..

Let's Connect

sm2p0