ગાંધીનગર ખાતેથી વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કચ્છ જિલ્લા ખાતે આયોજિત વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું ઈ-લોકાર્પણ અને ઈ-ભૂમિપૂજન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર અને સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતેથી વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કચ્છ જિલ્લા ખાતે આયોજિત વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું ઈ-લોકાર્પણ અને ઈ-ભૂમિપૂજન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર અને સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતેથી વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કચ્છ જિલ્લા ખાતે આયોજિત વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું ઈ-લોકાર્પણ અને ઈ-ભૂમિપૂજન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર અને સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0