નવી દિલ્લી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નવી દિલ્લી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

નવી દિલ્લી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Let's Connect

sm2p0