સંપૂર્ણ સમર્પણભાવ અને પ્રમાણિકતાથી કાર્ય કરીને ગુજરાત ભાજપાના સંગઠનને દેશનું સર્વશ્રેષ્ઠ સંગઠન બનાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવાનો પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલનો હુંકાર

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સંપૂર્ણ સમર્પણભાવ અને પ્રમાણિકતાથી કાર્ય કરીને ગુજરાત ભાજપાના સંગઠનને દેશનું સર્વશ્રેષ્ઠ સંગઠન બનાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવાનો પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલનો હુંકાર

સંપૂર્ણ સમર્પણભાવ અને પ્રમાણિકતાથી કાર્ય કરીને ગુજરાત ભાજપાના સંગઠનને દેશનું સર્વશ્રેષ્ઠ સંગઠન બનાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવાનો પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલનો હુંકાર

Let's Connect

sm2p0