પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્ ખાતે નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજી નો પદગ્રહણ સમારોહ યોજાયો. આ સમારોહમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, રાષ્ટ્રીય સહ-સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા તથા રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તથા સાંસદશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્ ખાતે નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજી નો પદગ્રહણ સમારોહ યોજાયો. આ સમારોહમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, રાષ્ટ્રીય સહ-સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા તથા રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તથા સાંસદશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્ ખાતે નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજી નો પદગ્રહણ સમારોહ યોજાયો. આ સમારોહમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, રાષ્ટ્રીય સહ-સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા તથા રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તથા સાંસદશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0