|| ૐ નમ: શિવાય || પવિત્ર શ્રાવણ માસની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

|| ૐ નમ: શિવાય ||

પવિત્ર શ્રાવણ માસની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ.

|| ૐ નમ: શિવાય || પવિત્ર શ્રાવણ માસની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ.

Let's Connect

sm2p0