ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી સી. આર. પાટીલની વરણી થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી સી. આર. પાટીલની વરણી થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી સી. આર. પાટીલની વરણી થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

Let's Connect

sm2p0