👉 રસી ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બની રહ્યું છે ભારત • ન્યુમોનિયાની પ્રથમ સ્વદેશી રસીને ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયાએ આપી મંજૂરી • ભારતમાં 'ન્યુમોકોકલ પોલિસૈકરાઇડ કંન્જ્યુગેટ રસી' વિકસાવવામાં આવી. • બીજા દેશો પર આ પ્રકારની રસી માટેની નિર્ભરતા ઓછી થશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 રસી ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બની રહ્યું છે ભારત

• ન્યુમોનિયાની પ્રથમ સ્વદેશી રસીને ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયાએ આપી મંજૂરી

• ભારતમાં 'ન્યુમોકોકલ પોલિસૈકરાઇડ કંન્જ્યુગેટ રસી' વિકસાવવામાં આવી.

• બીજા દેશો પર આ પ્રકારની રસી માટેની નિર્ભરતા ઓછી થશે.

👉 રસી ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બની રહ્યું છે ભારત • ન્યુમોનિયાની પ્રથમ સ્વદેશી રસીને ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયાએ આપી મંજૂરી • ભારતમાં 'ન્યુમોકોકલ પોલિસૈકરાઇડ કંન્જ્યુગેટ રસી' વિકસાવવામાં આવી. • બીજા દેશો પર આ પ્રકારની રસી માટેની નિર્ભરતા ઓછી થશે.

Let's Connect

sm2p0