ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડ અને પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે તથા કેન્દ્રીયમંત્રી શ્રી પ્રહલાદસિંહ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફ્રન્સનાં માધ્યમથી ઈ-લોકાર્પણ તથા ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, શ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોર, વિભાવરીબેન દવે તથા સાંસદ શ્રી કિરીટભાઈ સોલંકી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડ અને પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે તથા કેન્દ્રીયમંત્રી શ્રી પ્રહલાદસિંહ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફ્રન્સનાં માધ્યમથી ઈ-લોકાર્પણ તથા ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, શ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોર, વિભાવરીબેન દવે તથા સાંસદ શ્રી કિરીટભાઈ સોલંકી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડ અને પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે તથા કેન્દ્રીયમંત્રી શ્રી પ્રહલાદસિંહ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફ્રન્સનાં માધ્યમથી ઈ-લોકાર્પણ તથા ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, શ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોર, વિભાવરીબેન દવે તથા સાંસદ શ્રી કિરીટભાઈ સોલંકી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0