ગાંધીનગર ખાતેથી દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને ડાંગ જીલ્લાના માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના વિવિધ વિકાસના કામોના ઈ ભૂમિપૂજન, ખાતમૂહુર્ત અને લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતેથી દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને ડાંગ જીલ્લાના માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના વિવિધ વિકાસના કામોના ઈ ભૂમિપૂજન, ખાતમૂહુર્ત અને લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.

ગાંધીનગર ખાતેથી દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને ડાંગ જીલ્લાના માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના વિવિધ વિકાસના કામોના ઈ ભૂમિપૂજન, ખાતમૂહુર્ત અને લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.

Let's Connect

sm2p0