ગાંધીનગર ખાતે 'વર્લ્ડ યુથ સ્કીલ્સ ડે' નિમિત્તે આયોજિત નેશનલ સ્કીલ સમિટ નો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે વિડીયો કોન્ફ્રન્સના માધ્યમથી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ સમિટમાં મંત્રી શ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે 'વર્લ્ડ યુથ સ્કીલ્સ ડે' નિમિત્તે આયોજિત નેશનલ સ્કીલ સમિટ નો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે વિડીયો કોન્ફ્રન્સના માધ્યમથી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ સમિટમાં મંત્રી શ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે 'વર્લ્ડ યુથ સ્કીલ્સ ડે' નિમિત્તે આયોજિત નેશનલ સ્કીલ સમિટ નો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ્ હસ્તે વિડીયો કોન્ફ્રન્સના માધ્યમથી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ સમિટમાં મંત્રી શ્રી દિલીપકુમાર ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0