ગાંધીનગર ખાતે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ના વિવિધ પ્રોજેક્ટનું ઈ-લોકાર્પણ તેમજ ઈ-ખાતમુહૂર્ત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ના વિવિધ પ્રોજેક્ટનું ઈ-લોકાર્પણ તેમજ ઈ-ખાતમુહૂર્ત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

ગાંધીનગર ખાતે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ના વિવિધ પ્રોજેક્ટનું ઈ-લોકાર્પણ તેમજ ઈ-ખાતમુહૂર્ત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Let's Connect

sm2p0