પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન હેઠળ પરત ફરેલા પ્રવાસી શ્રમિકોને ગ્રામીણ વિકાસના કાર્યો થકી મળશે રોજગારી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન હેઠળ પરત ફરેલા પ્રવાસી શ્રમિકોને ગ્રામીણ વિકાસના કાર્યો થકી મળશે રોજગારી

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન હેઠળ પરત ફરેલા પ્રવાસી શ્રમિકોને ગ્રામીણ વિકાસના કાર્યો થકી મળશે રોજગારી

Let's Connect

sm2p0