કડી ખાતે કડી-કલોલ રોડ થી કડી તાલુકા સેવા સદનને જોડતાં રોડ પર નિર્મિત "અંડર બ્રિજ"નું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કડી ખાતે કડી-કલોલ રોડ થી કડી તાલુકા સેવા સદનને જોડતાં રોડ પર નિર્મિત "અંડર બ્રિજ"નું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

કડી ખાતે કડી-કલોલ રોડ થી કડી તાલુકા સેવા સદનને જોડતાં રોડ પર નિર્મિત "અંડર બ્રિજ"નું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0