પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા, મહાન ચિંતક, તથા જનસંઘના સંસ્થાપક ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ પર શત શત નમન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા, મહાન ચિંતક, તથા જનસંઘના સંસ્થાપક ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ પર શત શત નમન..

પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા, મહાન ચિંતક, તથા જનસંઘના સંસ્થાપક ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ પર શત શત નમન..

Let's Connect

sm2p0