પ્રવક્તા શ્રી માધવ ભંડારીજી નું વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી વક્તવ્ય સાંભળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ. આ વ્યક્તવ્યમાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, માન. સાંસદશ્રીઓ, પ્રદેશ મીડિયા અને ટીવી ડિબેટ ટીમના સભ્યશ્રીઓ અને પ્રદેશ મોરચાના પ્રમુખ-મહામંત્રીશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રવક્તા શ્રી માધવ ભંડારીજી નું વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી વક્તવ્ય સાંભળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ. આ વ્યક્તવ્યમાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, માન. સાંસદશ્રીઓ, પ્રદેશ મીડિયા અને ટીવી ડિબેટ ટીમના સભ્યશ્રીઓ અને પ્રદેશ મોરચાના પ્રમુખ-મહામંત્રીશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રવક્તા શ્રી માધવ ભંડારીજી નું વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી વક્તવ્ય સાંભળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ. આ વ્યક્તવ્યમાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, માન. સાંસદશ્રીઓ, પ્રદેશ મીડિયા અને ટીવી ડિબેટ ટીમના સભ્યશ્રીઓ અને પ્રદેશ મોરચાના પ્રમુખ-મહામંત્રીશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0