રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર્સ દિવસ નિમિતે કોરોનાના કપરા કાળમાં ફ્રન્ટલાઈન કોરોના વોરિયર્સ બની સેવા આપતા દરેક ડોક્ટર્સનો હૃદયપૂર્વક આભાર

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર્સ દિવસ

નિમિતે કોરોનાના કપરા કાળમાં ફ્રન્ટલાઈન કોરોના વોરિયર્સ બની સેવા આપતા દરેક ડોક્ટર્સનો હૃદયપૂર્વક આભાર

રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર્સ દિવસ નિમિતે કોરોનાના કપરા કાળમાં ફ્રન્ટલાઈન કોરોના વોરિયર્સ બની સેવા આપતા દરેક ડોક્ટર્સનો હૃદયપૂર્વક આભાર

Let's Connect

sm2p0