ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા વિધાનસભાની આઠ બેઠકની આગામી પેટા ચૂંટણીઓ માટે બેઠક દીઠ બે ઇન્ચાર્જોની નિમણુંક કરવામાં આવી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા વિધાનસભાની આઠ બેઠકની આગામી પેટા ચૂંટણીઓ માટે બેઠક દીઠ બે ઇન્ચાર્જોની નિમણુંક કરવામાં આવી.

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા વિધાનસભાની આઠ બેઠકની આગામી પેટા ચૂંટણીઓ માટે બેઠક દીઠ બે ઇન્ચાર્જોની નિમણુંક કરવામાં આવી.

Let's Connect

sm2p0