પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ કોર કમિટીની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ તથા પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો - આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ કોર કમિટીની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ તથા પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો - આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ કોર કમિટીની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ તથા પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો - આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0