માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ અંબાજી ખાતે આદ્યશક્તિ માં અંબાજી ના દર્શન પૂજા નો લાભ લીધો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ અંબાજી ખાતે આદ્યશક્તિ માં અંબાજી ના દર્શન પૂજા નો લાભ લીધો.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ અંબાજી ખાતે આદ્યશક્તિ માં અંબાજી ના દર્શન પૂજા નો લાભ લીધો.

Let's Connect

sm2p0