ભાવનગર ખાતે ભગવાન જગન્નાથજી ની રથયાત્રાના અવસરે ભગવાન જગન્નાથજી ની મહાઆરતીમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ પ્રસંગે સાંસદ ડો. ભારતીબેન શિયાળ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાવનગર ખાતે ભગવાન જગન્નાથજી ની રથયાત્રાના અવસરે ભગવાન જગન્નાથજી ની મહાઆરતીમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ પ્રસંગે સાંસદ ડો. ભારતીબેન શિયાળ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ભાવનગર ખાતે ભગવાન જગન્નાથજી ની રથયાત્રાના અવસરે ભગવાન જગન્નાથજી ની મહાઆરતીમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ પ્રસંગે સાંસદ ડો. ભારતીબેન શિયાળ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0