અમદાવાદ શ્રી જગન્નાથજી મંદિર ખાતે ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રાનો પહિંદવિધી કરીને શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ શ્રી જગન્નાથજી મંદિર ખાતે ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રાનો પહિંદવિધી કરીને શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ શ્રી જગન્નાથજી મંદિર ખાતે ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રાનો પહિંદવિધી કરીને શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0