અમદાવાદ શ્રી જગન્નાથજી મંદિર ખાતે ભગવાન જગન્નાથજીની પૂજા-આરતીનો લાભ લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ શ્રી જગન્નાથજી મંદિર ખાતે ભગવાન જગન્નાથજીની પૂજા-આરતીનો લાભ લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ શ્રી જગન્નાથજી મંદિર ખાતે ભગવાન જગન્નાથજીની પૂજા-આરતીનો લાભ લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0