માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે મોબાઈલ પશુ દવાખાનાનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે મોબાઈલ પશુ દવાખાનાનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે મોબાઈલ પશુ દવાખાનાનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0