નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કડી ખાતે શ્રી સત્તાવીસ સમાજ સરદાર યુવક મંડળ-કડી તથા કડી શહેર અને તાલુકા ભાજપ દ્વારા મહા રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કડી ખાતે શ્રી સત્તાવીસ સમાજ સરદાર યુવક મંડળ-કડી તથા કડી શહેર અને તાલુકા ભાજપ દ્વારા મહા રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો.

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કડી ખાતે શ્રી સત્તાવીસ સમાજ સરદાર યુવક મંડળ-કડી તથા કડી શહેર અને તાલુકા ભાજપ દ્વારા મહા રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો.

Let's Connect

sm2p0