વિશ્વ યોગ દિવસના અવસરે યોગાભ્યાસ કરીને વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિશ્વ યોગ દિવસના અવસરે યોગાભ્યાસ કરીને વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

વિશ્વ યોગ દિવસના અવસરે યોગાભ્યાસ કરીને વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0