શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, શ્રીમતી રમીલાબેન બારા અને શ્રી નરહરિભાઈ અમીન ને રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં વિજય મેળવવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, શ્રીમતી રમીલાબેન બારા અને શ્રી નરહરિભાઈ અમીન ને રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં વિજય મેળવવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન..

શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, શ્રીમતી રમીલાબેન બારા અને શ્રી નરહરિભાઈ અમીન ને રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં વિજય મેળવવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન..

Let's Connect

sm2p0