ગુજરાત રાજ્યસભાની બેઠકોની ચૂંટણીના આયોજિત મતદાન માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ગુજરાત વિધાનસભા ભવન પહોંચ્યા તે વેળાની તસવીરો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત રાજ્યસભાની બેઠકોની ચૂંટણીના આયોજિત મતદાન માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ગુજરાત વિધાનસભા ભવન પહોંચ્યા તે વેળાની તસવીરો

ગુજરાત રાજ્યસભાની બેઠકોની ચૂંટણીના આયોજિત મતદાન માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ગુજરાત વિધાનસભા ભવન પહોંચ્યા તે વેળાની તસવીરો

Let's Connect

sm2p0