પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાજ્યસભા ચૂંટણીના પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ, શ્રી આશિષ શેલરજી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત વિધાનસભા પક્ષની બેઠક યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાજ્યસભા ચૂંટણીના પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ, શ્રી આશિષ શેલરજી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત વિધાનસભા પક્ષની બેઠક યોજાઈ.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાજ્યસભા ચૂંટણીના પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ, શ્રી આશિષ શેલરજી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત વિધાનસભા પક્ષની બેઠક યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0