પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં ભાવનગર મહાનગરનું વિડીયો કોન્ફરન્સ સંમેલન યોજાયું. આ સંમેલનમાં માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને ભાવનગરના સાંસદ ડો. ભારતીબેન શિયાળ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં ભાવનગર મહાનગરનું વિડીયો કોન્ફરન્સ સંમેલન યોજાયું. આ સંમેલનમાં માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને ભાવનગરના સાંસદ ડો. ભારતીબેન શિયાળ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં ભાવનગર મહાનગરનું વિડીયો કોન્ફરન્સ સંમેલન યોજાયું. આ સંમેલનમાં માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને ભાવનગરના સાંસદ ડો. ભારતીબેન શિયાળ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0