પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી એ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ના કાર્યકર્તાશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. આ સંવાદ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગર ના સાંસદ ડો. મહેન્દ્ર મુંજપરા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી એ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ના કાર્યકર્તાશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. આ સંવાદ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગર ના સાંસદ ડો. મહેન્દ્ર મુંજપરા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી એ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ના કાર્યકર્તાશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. આ સંવાદ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગર ના સાંસદ ડો. મહેન્દ્ર મુંજપરા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0