પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કર્ણાવતી મહાનગરની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં રાજ્યના મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આઈ.કે.જાડેજા, શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ તેમજ સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કર્ણાવતી મહાનગરની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં રાજ્યના મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આઈ.કે.જાડેજા, શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ તેમજ સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કર્ણાવતી મહાનગરની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં રાજ્યના મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આઈ.કે.જાડેજા, શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ તેમજ સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0