દેશની આઝાદી માટે બલિદાન આપનારા મહાન ક્રાંતિકારી પંડિત રામ પ્રસાદ બિસ્મિલજી ની જન્મજયંતિ પર કોટી કોટી વંદન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશની આઝાદી માટે બલિદાન આપનારા મહાન ક્રાંતિકારી પંડિત રામ પ્રસાદ બિસ્મિલજી ની જન્મજયંતિ પર કોટી કોટી વંદન..

દેશની આઝાદી માટે બલિદાન આપનારા મહાન ક્રાંતિકારી પંડિત રામ પ્રસાદ બિસ્મિલજી ની જન્મજયંતિ પર કોટી કોટી વંદન..

Let's Connect

sm2p0