માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી શોધ યોજનાનો શુભારંભ કરાવ્યો. આ પ્રસંગે શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી શોધ યોજનાનો શુભારંભ કરાવ્યો. આ પ્રસંગે શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી શોધ યોજનાનો શુભારંભ કરાવ્યો. આ પ્રસંગે શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0